Els Bisbes de Terrassa, Vic i Girona es troben a la Taula dels Tres Bisbes a Sant Marçal del Montseny

El dilluns dia 5 de juny de 2017, festa de la segona pasqua, s’ha celebrat el Vot de Poble del Montseny a l’ermita de Sant Marçal. Es tracta d’un costum que es remunta a l’any 1348, quan es va demanar la intercessió de Sant Marçal davant la pesta que començava a fer estralls a Europa. Enguany la festa ha tingut una significació especial, amb la presència dels bisbes de Terrassa, Vic i Girona, els quals, segons una venerable tradició, són els hereus d’aquells bisbes que s’aplegaren a l’anomenada “Taula dels Tres Bisbes” que es troba molt a prop de l’ermita de Sant Marçal. Els actes s’iniciaren a les 11 del matí a la Font Bona, naixement de la Tordera, on després d’una breu pregària s’inicià la processó fins a l’ermita per celebrar la Missa presidida per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, i concelebrada per Mons. Romà Casanova Casanova, Bisbe de Vic i per Mons. Francesc Pardo Artigas, Bisbe de Girona, a més d’altres preveres, i amb la presència del Sr. Alfons Planas, Alcalde del Montseny i nombrós poble fidel de la contrada. A l'homilia, el Sr. Bisbe remarcà la importància de mantenir les nostres tradicions i el Vot de Poble com a exemple de la providència de Déu, que estima infinitament els seus fills i vetlla per ells. Després de la celebració de la Missa, els participants es dirigiren a la “Taula dels Tres Bisbes”. Mn. Alexandre Codinach, diaca encarregat de la cura pastoral de la parròquia del Montseny, introduí el senzill acte amb unes breus referències històriques i uns agraïment; el Sr. Alfons Planas, Alcalde del Montseny manifestà el seu goig tot remarcant que aquell dia s’estava fent història amb aquesta trobada; i finalment Mons. Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, felicità la iniciativa tot llegint uns fragments de Mn. Jacint Verdaguer que feia referència a la trobada dels Bisbes en aquell indret a començaments del segle XII i unint-la a la creació del nom de la ratafia. Seguidament el Sr. Alcalde i els Tres Bisbes descobriren una placa commemorativa de l’esdeveniment i cada un dels bisbes s’assegué a la part de la taula que correspon al seu bisbat. Un refrigeri popular clogué l’acte, que estigué acompanyat pel bon temps.