Els pelegrins de Terrassa visiten Natzaret

El diumenge dia 3 d'abril s'ha iniciat la pelegrinació diocesana a Terra Santa amb motiu de l'Any de la Misericòrdia. Mons. Saiz Meneses presideix el pelegrinatge, acompanyat per 5 preveres i una cinquantena de laics. El dilluns al matí, solemnitat de l'Anunciació del Senyor com a festa traslladada amb motiu de la Setmana Santa, han visitat Natzaret durant el matí i han celebrat la Missa a la Basílica de l'Anunciació.