Els seminaristes de Catalunya a Montserrat

El dimecres 26 d’abril els seminaristes de Catalunys visitaren el Monestir de Sant Benet on resaren Vespres, i seguidament participaren en la Vetlla de Santa Maria al Monestir de Montserrat.