En el 12è aniversari de la nostra diòcesi: per molts anys!

El Papa Sant Joan Pau II, el 15 de juny de 2004  va constituir la diòcesi de Terrassa. Han passat dotze anys.

Encara recordem i són actuals les paraules que ens va dirigir el nostre Bisbe Josep Àngel Saiz, quan celebravem el desè aniversari: "Al llarg d’aquest temps entre tots hem anat “construint” la diòcesi: laics i laiques, membres de la vida consagrada, diaques, preveres, bisbes. Ha estat un repte apassionant i alhora una tasca fructífera portada a terme en comunió i corresponsabilitat. Donem gràcies a Déu per tots els dons rebuts."

Sr. Bisbe: amb motiu del dotzè aniversari del seu servei episcopal a Terrassa, rebi la felicitació filial dels seus diocesans.

El seu bisbe auxiliar, els preveres, diaques, religiosos i laics que viuen a les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental, encomanen a Déu el seu Pare i Pastor, per tal que ajudat per la misericòrdia de Déu guiï la família diocesana que té encomanada.

Per molts anys, Sr. Bisbe!