En el XIV aniversari de l'ordenació episcopal del nostre Bisbe

Amb motiu del catorzè aniversari de la seva ordenació episcopal, rebi Sr. Bisbe, la felicitació dels seus diocesans.

El seu bisbe auxiliar, els preveres, diaques, religiosos i laics que viuen a les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental, encomanen a Déu el seu Pare i Pastor, per tal que ajudat per la misericòrdia de Déu guiï la família diocesana que té encomanada.

Per molts anys, Sr. Bisbe!