Entrega de nomenaments

El dimecres 1 de setembre Mons. Salvador Cristau ha precidit l’acte d’entrega dels nomenaments d’aquest curs. Després de la pregària d’Hora Menor, el Sr. Bisbe ha entregat els nomenaments al Vicari Judicial, en aquest cas prorrogant-ho en el càrrec, als administrador parroquials, vicaris i delegats.