Escola de Pregària per a Joves

El divendres dia 20 de febrer va tenir lloc a les 20.30h. l’Escola de Pregària per a Joves simultàniament a Sant Pere de Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Sant Esteve de Granollers. Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, va presidir la pregària al Monestir de Sant Cugat del Vallès, Mn. Xavier Farrés, delegat de joventut, la va presidir a Granollers i Mn. Antoni Deulofeu a Terrassa, amb motiu del 1400 aniversari del Concili d’Egara. Més de 300 joves  en conjunt participaren en aquesta ocasió.