Escola de Pregària per a Joves

El divendres dia 12 de febrer va tenir lloc a les 20.30h. l'Escola de Pregària per a Joves a l'inici del temps de Quaresma, simultàniament a diversos llocs de la diòcesi.

Mons. Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, va presidir l'Escola de Pregària a la Catedral de Terrassa, amb participació de molts joves de les parròquies de Terrassa i Sabadell.

Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar va presidir l'Escola de Pregària al Monestir de Sant Cugat del Vallès, amb participació de joves de Sant Cugat, Cerdanyola i Valldoreix.

I finalment Mn. Josep Monfort, Vicari Episcopal, va presidir l'Escola de Pregària a Sant Esteve de Granollers, amb una notable participació de joves de les parròquies del Vallès Oriental.

Totes tres convocatòries resultaren molt concorregudes i en totes tres es reflexionà sobre el sentit de la Quaresma en el context de l'Any de la Misericòrdia i es pregà davant el Santíssim exposat a l'altar.