Escola de Pregària per a Joves

El divendres 13 d'abril Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, va presidir l'Escola de Pregària per a Joves al Monestir de Sant Cugat del Vallès. Participaren un gran nombre de joves. El lema fou "Déu t'acompanya" i va ser el fil conductor de les paraules del Bisbe, que convidà els joves a descobrir la presència de Déu que acompanya cada jove en la seva vida. Prengué com a model la figura de Sant Francesc Xavier. En acabar la pregària tingué lloc un refrigeri en el qual els joves van poder parlar amb el Sr. Bisbe i aprofundir en la convivència i el coneixement entre ells en vista a la peregrinació diocesana de joves del proper estiu a Javier, Loyola i Leire.