Excursió dels capellans jubilats

El Dimecres 14 juny Mons. Salvador Cristau, acompanyat per Mons. Sergi Gordo va predidir l’excursió dels preveres residents a la Residència Sant Josep Oriol. Varen visitar Montserrat, participant en la Missa conventual.