Festa de Sant Llorenç a La Mola

El dissabte 10 d’agost es va celebrar la festa de Sant Llorenç, diaca i màrtir a l’antic Monestir de Sant Llorenç del Munt, dalt la muntanya de la Mola, en territori parroquial de Sant Joan Baptista de Matadepera. Presidí la Misa Mn. Artur Boardman, Rector, i concelebraren diversos preveres. Després de la Missa es va fer la processó pel voltant de l’església i es compartí coca amb vi bo.