Final de curs dels professors de les escoles de la diòcesi

El divendres 1 de juliol la Fundació Escola i Vida organitzà el final de curs dels mestres i professors amb una visita a la Sagrada Família de Barcelona. Feu les explicacions el Dr. Josep Faulí, arquitecte en cap de la Sagrada Família i seguidament celebraren la Missa a la cripta del temple.