Inici de la Visita Pastoral a Sant Pere de Terrassa

El diumenge 5 de novembre Mons. Saiz Meneses presidí la Missa Estacional a la parròquia de Sant Pere amb motiu de l'inici de la Visita Pastoral. La celebracióp fou molt concorreguda. Participaren els infants de la catequesi. El Sr. Bisbe en acabar la celebració saludà tots els feligresos presents i departí amb ells. Durant aquestes properes setmanes té lloc la Visita a tots els grups i àmbits de la vida parroquial.