Inici de ministeri de Mn. Josep Esplugas com a rector de Sant Llorenç de Terrassa

El diumenge dia 11 d'octubre Mons. Saiz Meneses va presidir la Missa a les 12h. a la parròquia de Sant Llorenç de Terrassa amb motiu de l'inici de ministeri de Mn. Josep Esplugas com a nou rector. Concelebran Mn. Ondó i Mn. Coronado i assistí Mn. Milà com a diaca.  En acabar la celebració el Sr. Bisbe saludà la feligresia i departí llargament amb els assistents.