Institució d’acòlit en el Seminari

El dimarts 8 de juny Mons. Salvador Cristau instituí acòlit el seminarista Martí Triquell en el Seminari diocesà a Valldoreix