Jornada de Formació en el bisbat de Terrassa sobre les actituds dels evangelitzadors

El dissabte dia 23 de febrer va tenir lloc una jornada diocesana sobre la nova evangelització, adreçada a preveres, religiosos i laics. Va tenir lloc en el Casal Borja de Sant Cugat del Vallès.

 

Mons. Carlos Escribano, bisbe de Teruel i Albarracín, i membre de la Comissió Episcopal d’Apostolat Seglar de la Conferència Episcopal Espanyola i Consiliari Nacional de la Acció Catòlica, va pronunciar dues conferències sobre les actituds dels evangelitzadors.

 

En la seva primera conferència analitzà el moment present de la societat, marcat pel secularisme, l’individualisme i el relativisme i els perills de les comunitats cristianes de caure en el pessimisme i el cansament. A partir d’aquí convidà a la conversió personal i la conversió pastoral. Respecte a la conversió personal recordà la necessitat de centrar la vida en Crist i tenir un major vigor evangelitzador, i aspirar a la santedat. Pel que fa a la conversió pastoral remarcà alguns elements a millorar, com són fugir de la sospita sobre la crítica al que s’ha fet o al propi terme de nova evangelització, lluitar contra l’immobilisme, no caure en el funcionariat respecte als sagraments, no ser escèptics ni individualistes.

 

En la segona conferència abordà el tema de les actituds dels evangelitzadors. Va recordar en primer lloc els elements centrals, com són la prioritat de la Paraula de Déu, la centralitat de l’Eucaristia i el paper de la pregària. Seguidament va assenyalar diverses actituds per tal de tenir comunitats evangelitzadores: l’espiritualitat de comunió, la seriositat en la pastoral, la recerca de la veritat, viure l’acció evangelitzadora des de la joia, crear comunitats vives que irradiïn, tenir capacitat d’escolta  i interessar-se per l’altre, i en definitiva tenir assumit el kerigma per proposar als altres l’experiència de l’amor de Déu. Després de les dues conferències ha tingut lloc un col·loqui en el que s’ha remarcar la importància de la família, dels laics i d’acompanyar als altres.

 

Mons. Saiz Meneses, que ha presidit la jornada, ha fet la conclusió, subratllant la necessitat de la conversió, el camí de la santedat i la espiritualitat de la comunió.