Jornada diocesana del clergat de Terrassa

El divendres 30 de desembre el bisbe Salvador ha convocat el clergat a una jornada diocesana de reflexió i convivència.

 

La trobada s'ha iniciat a les 10 del matí amb un esmorzar compartit que ha servit per saludar-se i departir entre els 70 clergues, preveres i diaques, que hi han participat.

 

Seguidament Mons. Cristau ha fet una al.locució en la que ha recordat que el clergat forma un presbiteri, com una família, i que som servidors del poble de Déu, al servei del Regne de Déu. Seguidament ha desglossat en vuit punts les inquietuds i preocupacions que el clergat li ha fet arribar personalment al llarg d'aquestes mesos: la fraternitat sacerdotal, la integració del diaconat, l'impuls evangelitzador, la dimensió comunitària de l'Església, la gestió del patrimoni,  la necessitat de la pregària, la organització de la diòcesi i la dimensió caritativa i social.

 

A continuació el clergat s'ha distribuït en petits grups que han reflexionat sobre el tema del presbiterat i, a més, un dels altres temes proposats pel bisbe. Després d'una breu pausa ha tingut lloc la posada en comú, posant de manifest i agraint especialment la convocatòria d'aquesta trobada així com també altres de temes de concreció sobre la relació entre els preveres i els diaques, la necessitat de l'impuls evangelitzador i la pregària. 

 

El bisbe Salvador ha agrait les aportacions, que seran objecte de reflexió posterior, i en la seva conclusió ha recordat els elements centrals de la Carta apostòlica Novo Millenio Ineunte de Sant Joan Pau II, en la que troba molts elements importants per continuar i revifar la missió de l'Església enmig de la nostra societat.

 

Finalment, després de la pregària d'Hora Menor, ha tingut lloc el dinar fraternal de Nadal en el que s'0han afegit els 18 seminaristes de la diòcesi.