L’ Alcalde de Terrassa és rebut pel bisbe Salvador

El dimarts 10 de gener Mons. Salvador Cristau ha rebut al Bisbat al Sr. Jordi Ballart, alcalde de Terrassa. El Sr. Alcalde estava acompanyat per la Sra. Rosa Boladeras, Regidora de Cultura, i el Sr. Bisbe per Mn. Fidel Catalán, Vicari General.

En la conversa han posat de manifest la bona relació institucional existent i han tractat temes de mútua relació com són el seguiment de candidatura de la Seu d’Egara per Patrimoni de la Humanitat, o aspectes relacionats amb l’educació i l’atenció als més necessitats. El Sr. Alcalde ha signat en el Llibre de Visites. 

Imatges relacionades