La celebració del Divendres Sant convida a la confiança enmig del dolor

El divendres 10 d’abril Mons. Saiz Meneses ha presidit la Celebració litúrgica de la Passió i Mort del Senyor a la creu. L’acte ha tingut lloc a la Catedral de Terrassa a les 12h.
El Sr. Bisbe en la homilia ha reflexionat sobre una de les conegudes com les 7 paraules de Jesús en la creu, en concret: “Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat”. Són paraules que recullen i concentren el dolor en moment de desolació i aparentment abandonament, però que en el fons són l’inici del salm 22 i  és una pregària de confiança envers Déu enmig del patiment.

Imatges relacionades