La diòcesi de Terrassa celebra el desè aniversari de la seva creació

El diumenge dia 15 de juny de 2014 la diòcesi de Terrassa ha celebrat el desè aniversari de la seva creació. Va ser el papa Sant Joan Pau II qui va erigí aquesta diòcesi amb la butlla Christifidelium salutem.

 

L’acte central ha estat la celebració de l’Eucaristia a les 20h. a la S. E. Catedral Basílica del Sant Esperit de Terrassa. Va ser presidida per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, i concelebrada per Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, Mons. Agustí Cortés, Bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Francesc Pardo, Bisbe de Girona, Mons. Jaume Traserra, Bisbe emèrit de Solsona, i Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe auxiliar de Barcelona en representació del Cardenal Arquebisbe de Barcelona. També participaren Mn. Joan Làzaro, Vicari Judicial, Mn. Ignasi Navarri, Vicari General d’Urgell en representació del Sr. Arquebisbe – Bisbe d’Urgell, Mn. Manuel Fuentemilla, Vicari Episcopal, Mn. Lluís Pou, Vicari Episcopal, Mn. Joan Carles Montserrat, Vicari Episcopal, el P. Manuel Bonilla, Provincial de l’Orde del Carme, Mn. Fidel Catalán, Secretari General i Canceller i Mn. Joan Pere Pulido, Secretari General i Canceller de Sant Feliu de Llobregat, i  prop de cinquanta preveres i diaques. Assistiren els seminaristes de la diòcesi, els membres del Consell Pastoral Diocesà, i dels altres organismes diocesans, així com representants dels arxiprestats, parròquies, delegacions i moviments de la diòcesi. La Sra. Teresa Casals, regidora, representà el Sr. Alcalde de Terrassa.

 

En la seva homilia, el Sr. Bisbe reflexionà sobre la festa litúrgica de la Santíssima Trinitat  i recordà que “l’Església neix de la Trinitat i és la realització del designi etern de salvació de Déu en Crist que ha estat preparada en l’elecció del poble d’Israel per part del Pare tal com ho  expressa el Concili Vaticà II en la Constitució dogmàtica Lumen Gentium (cf. n.2).”. Centrà després les seves paraules en la celebració del desè aniversari de la diòcesi, recordant tres subratllats importants, com són propiciar en les persones una experiència profunda de fe i plantejar la pastoral el clau de nova evangelització, oferir una resposta solidària davant les dificultats que pateixen molts a causa de la crisi econòmica, i el repte del foment de les vocacions sacerdotals. 

 

Amb motiu de la visita Pastoral, que est¡a realitzant, va remarcar que “ Una ocasió privilegiada per copsar la vitalitat de la diòcesi és, certament, la visita pastoral que estic fent amb el Bisbe Auxiliar, Mons. Salvador. Quantes trobades amb catequistes d’infants, animadors de grups de joves, grups d’adults, equips de matrimonis, animadors de cants i de la litúrgia, grups de pregària, monitors, responsables, voluntaris de càritas, visitadors de malalts, militants de moviments i de realitats eclesials, comunitats religioses, mestres i professors, consells d’economia, consells pastorals i arxiprestals.” I recordà finalment que “és veritat que som pobres en molts aspectes, que patim mancances i que hem de fer front a moltes dificultats. Ara bé, gràcies a Déu, podem dir que no estem en un període de replegament o d’una indefugible decadència. Tot i la nostra petitesa, jo diria que ens trobem en un moment de proposta i d’anunci, de sortir als areòpags dels nostres pobles i ciutats a anunciar la bona nova de l’Evangeli. Som conscients que és el Senyor qui ens ha elegit i enviat per donar un fruit abundant en aquest moment determinat de la història en aquesta geografia concreta del Vallès Oriental i del Vallès Occidental.”

 

 

En acabar la celebració de la Missa, que va ser molt participada pels joves i els representants dels arxiprestats i de les delegacions, es va llegir el missatge de felicitació  i la benedicció del Sant Pare Francesc, i es distribuí la estampa recordatori de l’acte amb la pregària amb motiu del desè aniversari de la diòcesi. Un refrigeri final a l’atri i la plaça serví per felicitar-se tots amb motiu d’aquest esdeveniment.