La diòcesi de Terrassa celebra l'Any de Sant Josep

Amb motiu de l'Any de Sant Josep que ha declarat el papa Francesc, a la diòcesi de Terrassa s'ha reflexionat en els diversos organismes diocesans la manera de celebrar i promoure la devoció del Patró de l'Església.

 En primer lloc s'ha fet una edició en format popular de la carta apostòlica del papa Francesc Patris Corde que s'està distribuint a les parròquies per tal de fomentar el coneixement i la devoció de Sant Josep entre els cristians. 

 També el recés de quaresma per a preveres i diaques estarà dedicat a meditar sobre la figura de Sant Josep, i s'anima a les parròquies i comunitats a fomentar les pràctiques i devocions sobre la figura de Sant Josep.

 A la vegada als arxiprestats de la diòcesi s'organitzaran, quan les circumstàncies ho permetin, trobades amb motiu d'aquest Any, consistents en conferències formatives, vetlles de pregària, actes solidaris, etc, en relació al Patró de l'Església Catòlica.

 Pel que fa als àmbits funcionals i els centres educatius, es tindrà en compte en les programacions anuals per tal de donar el relleu necessari a aquest esdeveniment, promovent la lectura de la carta apostòlica i la formació sobre la figura de Sant Josep.