La diòcesi de Terrassa inicia l’Any Jubilar Teresià

El dimecres dia 15 d’octubre Mons. Saiz Meneses ha presidit la missa a les 9h. en el temple del Monestir de  Jesús Diví Obrer i Sant Josep Oriol de Carmelites descalces de Terrassa, inaugurant a la diòcesi l’Any Jubilar amb motiu del cinquè centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús. Han concelebrat amb el Sr. Bisbe, Mn. Joan Làzaro, Vicari Judicial, Mn. Fidel Catalán, Secretari General i Canceller, Mn. Josep Esplugas, Arxiprest de Terrassa i altres preveres i diaca. Ha assistit la comunitat de monges carmelites descalces i nombrós poble fidel que ha omplert el temple jubilar. 

En la seva homilia, Mons. Saiz Meneses ha recordat alguns trets de Santa Teresa per la vida cristiana del segle XXI, com són la pràctica de les virtuts evangèliques com a base de la vida, la importància de la pregària que porta a la unió amb Jesucrist  i a la seva imitació, i el camí cap a la santedat i la perfecció com a aspiració per a tot cristià.  Ha acabat les seves paraules recordant que "l’exemple d’aquesta santa, profundament contemplativa i eficaçment activa, ens impulsi també a nosaltres a dedicar cada dia el temps adequat a la pregària, a aquesta obertura cap a Déu, a aquest camí per buscar Déu, per veure-ho, per trobar la seva amistat i així la veritable vida. L’oració és el temps en què s’obre el camí de la vida per aprendre de Déu un amor ardent a ell, a la seva Església, i als germans."