La diòcesi de Terrassa reflexiona sobre el futur de les parròquies i la coordinació arxiprestal

El dissabte 21 d’octubre, en el marc de les XI Jornades Transmet, la diòcesi ha reflexionat sobre la parròquia i l’arxiprestat com a eines evangelitzadores.

Ha estat en el co.legi Pureza de Maria a Sant Cugat del Vallès i han participat 300 persones d’un gran nombre de parròquies. Mons. Arturo Ros, bisbe auxiliar de València ha fet una conferència vibrant i plena de contingut sobre l’evangelització a través de les parròquies i la coordinació arxiprestal.

Posteriorment la gent s’ha distribuit en cinc tallers sobre el tema: com generar parròquies evangelitzadores, com fer de la Missa dominical el centre de la comunitat, l’acció caritativa i social com a missió de tots, la corresponsabilitat dels laics, i la integració de carismes i ministeris.

Finalment ha tingut lloc la Pregària presidida pel bisbe Salvador i el dinar de germanor.

S’ha lliurat als assistents la publicació reeditada del Directori de la Parròquia i l’Arxiprestat juntament ambvel dicument La conversió pastoral de les comunitats parroquials.

Imatges relacionades