Les esglésies de Sant Pere han acollit un any més la Dominica laetare

El diumenge 19 de març, quart de quaresma, La Seu d’Egara ha acollit la celebració de la Dominica laetare que organitza cada any la Schola Cantorum de Terrassa.

 Es tracta d’una celebració en cant gregorià que la Schola Cantorum organitza des de l’any 1933 a les esglésies de Sant Pere. Enguany ha complert 90 anys.

En aquesta ocasió ha presidit la celebració Mn. Eduardo Pire, Canceller i Secretari Gental del Bisbat i Delegat Episcopal de Litúrgia.