Les Filles de la Caritat de la Fundació Busquets renoven el seu compromís

El divendres 24 de març, vigília de la festa de l’Anunciació del Senyor, el bisbe Salvador ha presidit la Missa a la Fundació Busquets de Terrassa, dins la qual les religioses Filles de la Caritat han renovat els seus vots religiosos.