Les relíquies de santa Bernadette visiten la diòcesi de Terrassa

Dintre del seu recorregut per les diòcesis, les relíquies de santa Bernardette arribaren el diumenge 3 de novembre a Terrassa, procedents de Tarragona. Primerament estigueren a la missa retransmesa per TV2 (Sant Cugat del Vallès) i així els malalts i les persones impedides pogueren veure-les per la pantalla.

             Al migdia  foren portades a la Catedral del Sant Esperit i varen ser rebudes per Mn. Fidel Catalán, Vicari Episcopal i Rector, que presidí la celebració de l’Eucaristia amb participació de la Hospitalitat de Lourdes dels bisbats de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat, així com d’alguns malalts. En acabar la Missa foren traslladades a la Capella del Crist Jacent quedant exposades per a la seva veneració fins a les 2 del migdia i a partir de les 6 de la tarda. L’Hospitalitat feu entrega a la Catedral d’una placa commemorativa del fet.

             A les 7 es varen celebrar les Vespres, presidides per Mn. Jordi Fàbregas, consiliari de la Confraria de la Mare de Déu de Lourdes de Terrassa. En aquestes vespres es pregà per les vocacions. A les 8 del vespre Mn. Pascal Mwunvanezza, ordenat recentment, celebrà la seva primera missa a la Catedral i parròquia del Sant Esperit.

Avui dilluns, dia  4, a les 8 del matí,  Mn. F. Xavier Aróztegui, adscrit a la Catedral, ha celebrat la Missa i ha acomiadat les relíquies que han estat traslladades a la parròquia de Sant Pere de Terrassa, posteriorment han estat rebudes a l’església de Santa Maria, antiga Seu del bisbat d’Ègara, on han quedat exposades per a ser venerades pels fidels.

Imatges relacionades