Més de 825.000 persones acompanyades per Càritas estan en situació de pobresa severa,.

Segons la Secretaria General de Càritas Espanya, les diferents Càritas  han acompanyat més de 825.000 persones que estan  en situació de pobresa severa, és a dir, amb ingressos inferiors a 370€ al mes per a una llar unipersonal o a 776€ per llars formades per dos adults i dos nens."