Missa presidida per Mn. Salvador Cristau amb els seus diocesans

Divendres el Bisbe Salvador ha presidit la Missa amb els diocesans. En acabar s'ha reunit amb els membres de l'equip de la Delegació de Joves i els seminaristes per agra¨r la seva col·laboració. Abans ho havia fet amb els 16 preveres que l'acompanyen en aquesta JMJ 2023.

Imatges relacionades