Missa a TVE 2

El diumenge 17 de març amb motiu del Dia del Seminari Mons. Saiz Meneses ha presidit la Missa retransmesa per TVE 2 circuit català, com a bisbe encarregat dels seminaris a la Tarraconense.