Missa Crismal a la Catedral

 

 

El Dimarts Sant dia 26 de març Mons. Saiz Meneses va presidir a les 11h. la Missa del Crisma a la Catedral. Varen concelebrar amb ell Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar, Mons. Jaume Traserra, Bisbe emèrit de Solsona i un centenar de preveres. Assistiren diversos diaques de la diòcesi, així com els seminaristes majors i menors i nombrós poble fidel.

En la seva homilia el prelat egarenc centrà les seves paraules en la reflexió sacerdotal a partir de l’Any de la Fe, i de la pregunta del Senyor a l’apòstol Pere "M’estimes?" (Jn 21, 15). Fent referència al Concili Vaticà II afirmà:  “Amor de pastor, caritat pastoral, un amor únic, radical i total a Jesucrist i al poble encomanat. El concili Vaticà II,  en el decret Presbyterorum ordinis, (n. 14), ens recorda que Nostre Senyor Jesucrist, «per complir indefectiblement la mateixa voluntat del Pare en el món per mitjà de l’Església, obra pels seus ministres, i per això continua essent sempre principi i font de la unitat de la seva vida. Per tant, els preveres aconseguiran la unitat de la seva vida unint-se a Crist en el coneixement de la voluntat del Pare i en el lliurament de si mateixos pel ramat que els ha confiat. D’aquesta manera, exercint el paper del Bon Pastor, en el mateix exercici de la caritat pastoral trobaran el vincle de la perfecció sacerdotal que redueix a unitat la seva vida i la seva activitat».”

Clogué les seves paraules agraint als preveres la seva dedicació i amb un  record agraït al Sant Pare Benet XVI i al nou pontífex de l’Església, el Papa Francesc: “Benvolguts germans. El Senyor ens estima i ha fet de nosaltres uns sacerdots dedicats a Déu i a la salvació dels homes. Donem gràcies al Senyor pel seu amor i la seva elecció malgrat la nostra feblesa. També us vull agrair el vostre treball no gens fàcil i sempre amarat de sacrifici. Dono gràcies a Déu per cada un de vosaltres i li demano que us mantingui en el seu amor i  que revifi el do del vostre sacerdoci. Donem gràcies a Déu pel papa emèrit Benet, per l’exemple de saviesa, d’humilitat i entrega que ens ha deixat. Donem gràcies a Déu pel sant pare Francesc, que ha començat el seu pontificat ple d’esperança en el Senyor.”.

Tingué lloc també un record i homenatge als preveres que enguany celebren el seu jubileu sacerdotal, Mn. Francesc Mendizábal, que celebra els 50 anys d’ordenació,  i Mn. Alfons Gea, Mn. Manel Homar, Mn. Joaquim Messeguer i Mn. Miquel Planas, que en fan 25.