Missa Crismal a la Catedral de Terrassa

El dimarts dia 15 d’abril Mons. Josep Àngel Saiz Meneses va presidir la Missa Crismal a les 11h. a la Catedral. Han concelebrat Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, Mons. Jaume Traserra, Bisbe emèrit de Solsona, i 80 preveres, assistits per 5 diaques i acompanyats pels seminaristes de la diòcesi, amb gran assistència del poble fidel.

 

En la seva homilia, el Sr. Bisbe va fer referència al do del sacerdoci per a l’Església i la humanitat, fent notar la importància de ser ministres de la misericòrdia Déu i amb veritable actitud de servei, superant les temptacions de les que parla el Papa Francesc en l’exhortació apostòlica “Evangelii gaudium”. Afirmà el prelat: “Aquesta identificació sacramental amb Jesucrist, insereix específicament al prevere en el misteri trinitari i, a través del misteri de Crist, en la comunió ministerial de l’Església per servir el poble de Déu, no com un encarregat de les qüestions religioses, com una mena de funcionari, sinó com Crist, que «no ha vingut a ser servit sinó a servir i a donar la vida en rescat per molts»”.

 

També feu referència la figura del Dr. Josep Guardiet, prevere diocesà beatificat el proppassat 12 d’octubre de 2013: “A ell se’l pot considerar ben bé un precursor de la nova evangelització. Fou un predicador i un catequista incansable: enèrgic i emprenedor, a la vegada bondadós i afable. Molt ben format intel·lectualment i lliurat a la creativitat pastoral. Auster i servicial, sacrificat i caritatiu fins a l’extrem, Pare amantíssim dels pobres com  consta en l’expressió inscrita en el sepulcre que es venera a la Parròquia de Sant Pere de Rubí. “

 

 

Posteriorment a la Missa va tenir lloc el dinar de germanor, en el que s’homenatjà als preveres que enguany celebren el seu jubileu sacerdotal, i dels quals van assistir Mn. Ramon Villarino Pérez i el P. Teodoro López Ruiz SDB. En acabar l’àpat el Sr. Bisbe va anunciar la ordenació de diaconal dels seminaristes Emmanuel Pujol Troncoso i Albert Agib Mikhail, que tindrà lloc el diumenge 25 de maig a les 18h. a la Catedral.