Missa d’acció de gràcies per la beatificació del Dr. Guardiet

El diumenge dia 27 d’octubre Mn. Saiz Meneses presidí la missa a les 8 del vespre a la parròquia de Sant Pere de Rubí en acció de gràcies per la beatificació del Dr. Guardiet. Varen concelebrar nombrosos preveres, antics rectors en la seva majoria. El poble fidel omplí el temple. En acabar la missa es veneraren les relíquies del rector màrtir