Missa de Nadal

El dia 25 de desembre Mons. Salvador Cristau presidí la Solemnitat de Nadal a la Catedral i impartí la Benedicció apostòlica. El dia 1 de gener, Solemnitat de Santa Maria Mare de Déu, celebrà de nou a la Catedral i en començar un nou any tornà a impartir la Benedicció apustòluca a tots els assistents.