Missa d'enviament de la Jornada Mundial de la Joventut

El diumenge 31 de juliol ha tingut lloc la Missa de cloenda de la Jornada Mundial de la Joventut presidida pel Papa Francesc. Han participat dos milions de persones, la major part joves.

En la seva homilia el Sant Pare ha convidat els joves a tenir un encontre amb Crist semblant al que tingué Zaqueu a l'evangeli. El Senyor vol entrar a casa nostra per guiar els nostres camins tot transformant les nostres vides.

Després de la celebració, la peregrinació de Terrassa ha iniciat el camí de retorn, tot fent nit a Viena.