Missa Estacional a la parròquia de Sant Sadurní de Collsabadell

El diumenge dia 10 d'abril Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, ha presidit la Missa Estacional a les 12.30h a la parròquia de Sant Sadurní de Collsabadell, a l'arxiprestat del Montseny, amb motiu de l'inici de la Visita Pastoral. Després de la celebració ha saludat els feligresos i ha visitat la comunitat de Germans Maristes que hi ha dins el territori parroquial.