Missa Estacional a Lliçà de Vall

El diumenge dia 24 de febrer a les 11 del matí, dintre de la Visita Pastoral a l’Arxiprestat de Mollet del Vallès, el Sr. Bisbe de Terrassa va celebrar la Missa Estacional a la parròquia de Sant Cristòfor de Lliçà de Vall. Varen concelebrar Mn. Valentí Alonso, Rector, i Mn. Manel Coronado, Secretari Particular del Sr. Bisbe.