Missa Estacional a Vallromanes

El diumenge 22 d'abril Mons. Saiz Meneses presidí la Missa Estacional a la parròquia de Sant Vicenç de Vallromanes amb motiu de la Visita Pastoral a la parròquia. Cantà la Missa la Schola Cantorum de Terrassa. Assistí l'alcalde del municipi. En acabar el Sr. Bisbe saludà la feligresia congregada.