Mn. Fidel Catalán ha estat nomenat Moderador de la Cúria

El dilluns dia 22 de febrer Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, ha nomenat Mn. Fidel Catalán Catalán, Vicari Episcopal de la Zona Pastoral del Vallès Occidental com a Moderador de la Cúria Diocesana.

El Codi de Dret Canònic estableix que el Bisbe diocesà “pot nomenar un Moderador de la Cúria, que cal que sigui sacerdot, i al qual correspon de coordinar sota l’autoritat del Bisbe tot el que es refereix a la tramitació dels afers administratius i també de procurar que tots els altres addictes a la cúria compleixin bé la tasca encomanada” (c. 473,2).