Mn. Fidel Catalan, Vicari General, va beneir el nou local del Centro Aragonés de Terrassa

El diumenge 13 de març va tenir lloc la benedicció dels nous locals del Centro Aragonés de Terrassa, després de celebrar la missa a la parròquia de Sant Llorenç. L’acte religiós va ser presidit per Mn. Fidel Catalán, Vicari general. Es tracta d’una entitat que compleix 108 anys el dia 14 de març.