Mònica Martinez Reche, nova Directora general de Càritas diocesana de Terrassa

Mons. Salvador Cristau ha nomenat la Sra. Mònica Martínez Reche nova Directora general de Càritas diocesana de Terrassa en substitució del Sr. Francesc Llonch, que morí el dia 4 de desembre de 2021. Durant aquest temps el mateix Sr. Bisbe ha assumit la direcció de Càritas, ajudat per la Comissió Permanent i el Consell Diocesà de Càritas.

La Sra. Martínez Reche va néixer el 30 de juliol de 1970 a Meersburg (Alemània). Ha realitzat estudis d’enginyeria industrial i un màster en control de gestió i direcció comptable a ESADE i ha realitzat estudis d’ampliació a França. Ha treballat en diverses empreses, entre elles en el programa Incorpora de la Caixa.

Des de l’any 2018 ha estat la responsable del departament de Subvencions a Càritas diocesana, depenent directament del Director General. Té una àmplia experiència en el control de gestió i tresoreria de l’entitat.