Mons. Cristau és rebut per l’alcalde de Terrassa

El dimecres 26 de gener Mons. Salvador Cristau ha estat rebut a l’Ajuntament de Terrassa per l’Ilm. Sr. Jordi Ballart, alcalde, amb motiu del proper inici de ministeri com a bisbe de Terrassa. La conversa ha estat cordial i han tractat sobre diferents temes que afecten la relació d’ambdues institucions i el servei a la societat.