Mons. Cristau es reuneix amb el clergat de l’arxiprestat de Granollers

El passat divendres 13 de maig Mons. Salvador Cristau presidí la reunió arxiprestal de clergues de Granollers. Es tractaren temes pràctics de l’arxiprestat i del final de la fase diocesana del Sínode, les conclusions i la importància de caminar junts. El Sr. Bisbe els compartí alguns temes importants i línies d’actuació de la pastoral diocesana.