Mons. Cristau prega per la unitat dels cristians

Mons. Salvador Cristau ha presidit el 25 de gener la Pregària per la Unitat dels Cristians a la Catedral. Ha estat acompanyat per Mn. Josep Esplugas, delegat episcopal d’ecumenisme, Ruth Giordano, presidenta de la Unió Baptista de Catalunya, Andreu Dionís, pastor de l’Església Evangèlica Unida de Terrassa, i un bon nombre de cristians. En les seves paraules recordà que el do de la unitat només el podem trobar en Ell, gràcies a la fe que hem rebut. Un tast d’aquesta unitat és la nostra pregària.