Mons Cristau presideix la festa de Granollers

El diumenge 29 d’agost Mons. Salvador Cristau, Administrador diocesà, va presiduir l’ofici de festa major a Sant Esteve de Granollers. Assistí el Sr. J. Mayoral, alcalde i diversos regidors de la corporació municipal. Mons. Cristau recordà en la homilia el testimoni dels màrtirs i el servei a favor de la millora de la societat segons els principis cristians.