Mons. Cristau presideix la festa de sant Francesc a Sabadell

El diumenge 4 d'octubre, festa de Sant Francesc d'Assís, Mons. Salvador Cristau va presidir la Missa a la parròquia de Sant Francesc d'Assíss a Sabadell , amb motiu d'inici de ministeri de fra Agustí Boadas com a nou rector.