Mons. Saiz Meneses celebra el jubileo de la misericòrdia a Quatre Camins

El diumenge dia 6 de novembre, coincidint amb el Jubileu de la Misericòrdia que el papa Francesc va celebrar al Vaticà, Mons. Saiz Meneses va fer-ho amb els interns i voluntaris del Centre penitenciari de Quatre Camins, a La Roca del Vallès. A les 10 del matí va ser rebut pel director del centre i va  celebrar la Missa en el centre penitenciari. Seguidament va visitar el centre per a joves i també va celebrar la Missa i en acabar va departir amb els interns i voluntaris. Mons. Saiz Menees és el Bisbe encarregat de la pastoral penitenciària en la Comissió de Pastoral Social de la Conferència Episcopal Espanyola.