Mons. Saiz Meneses celebra i felicita la Pasqua

Mons. Josep Àngel Saiz Meneses ha celebrat la Vetlla Pasqual i la Solemnitat de Pasqua des de la seva Catedral a Terrassa. ha celebrat ha estat seguida a través del canal you tube del Bisbat de Terrassa.

En la seva homilia ha reflexionat sobre el sentit de la Resurrecció del Senyor, tot fent notar que el Senyor resuscitat és present avui, ara i aquí en les llars, als hospitals, a les residències de gent gran, en els metges i personal sanitari, en els voluntaris i treballadors, en els responsables de les administracions i forces de seguretat, en els infants, els joves, els grans i adults, que treballen per cuidar i eajudar els altres, especialment els més vulnerables, per mantenir la convivència i el texiit social. I ha convidat a reflexionar des de l'esperança i la solidaritat de la fe en el Senyor ressuscitat sobre les actituds que estem implementant i que hemd e conitnuar a partir d'ara. La celebració de la Resurrecció ens ha d'ajudar a  ser més austers i solidaris, comprpomesos amb els altres, a fomentar la convivència i les relacions autèntiques, a tornar a donar a Déu el lloc que li correspon, a viure la dimensió espiritual de la persona i a ser propers als altres, col.laboradors i actius amb creativitat per tal d'ajudar especialment els més febles i necessitats.

La seva felicitació ha arribat també a través del video segúent a les parròquies, comunitats, institucions, etc i a les llars de les famílies. 

https://youtu.be/AYcv20o1xFAImatges relacionades