Mons. Saiz Meneses celebra la Cena del Senyor

El dijous sant, 9 d’abril, Mons. Saiz Meneses ha presidit la Missa de la Cena del Senyor, que s’ha seguit a través del canal de you tube del Bisbat de Terrassa. En la seva homilia ha convidat a meditar sobre la institució de l’Eucaristia i la seva centralitat en la vida de cada cristià en aquest context de confinament. Ha tingut paraules d’agraiment als preveres per la seva dedicació en aquests moments de pandèmia. En acabar la celebració ha hagut un moment d’adoració al Santíssim abans de reservar-lo.