Mons. Saiz Meneses celebra la festa de Santa Teresa de Jesús amb les Germanes Carmelites de La Torreta

El dimarts dia 15 d’octubre Mons. Saiz Meneses va presidir la missa al Monestir de Carmelites Descalces de La Torreta amb motiu de la festa de Santa Teresa de Jesús. La missa fou a les 10h. i resultà molt concorreguda de feligresos. En acabar la celebració el Sr. Bisbe saludà la comunitat de religioses i conversà amb elles.