Mons. Saiz Meneses celebra la Missa el Dia del Seminari per TVE2

El diumenge dia 17 de març Mons. Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa i President de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats, va presidir la missa en els estudis de TVE 2 a Catalunya amb motiu del Dia del Seminari. En la seva homilia glossà el lema d’enguany i convidà a viure l’esperança a partir de la realitat actual dels nostres seminaris. Afirmà: "Afrontem el futur amb confiança. El número de seminaristes a Espanya continua augmentant. Aquest any ha crescut en termes absoluts i també el número dels qui han rebut l’ordenació sacerdotal. Donem gràcies a Déu i recordem el text del profeta Isaïes que escoltàvem a la primera lectura: «No recordeu més els fets passats, no penseu en les gestes antigues. Faré una nova gesta, que ja comença a despuntar. No us n’adoneu? Obriré un camí en el desert, i rierols en l’estepa»." Tingué també finalment unes paraules d’acció de gràcies amb motiu de l’elecció del nou Sant Pare: "També donem gràcies a Déu especialment pel sant Pare Francesc, elegit dimecres passat. Pastor de profunda espiritualitat i sòlida formació, humil i proper, ple de bondat especialment amb els més necessitats, lliure d’esperit i valent per anunciar l’Evangeli. Des del primer moment estem units a ell, i expressem la nostra estimació, pregaria, fidelitat i obediència filial. Ell conduirà la nau de l’Església, que continua i desenvolupa al llarg de la història la missió mateixa de Crist, de conduir els homes i les dones a la fe, a la llibertat i a la pau, anunciant la Bona Nova de l’Evangeli, celebrant els misteris de la fe i servint a totes les persones, especialment als més pobres i necessitats."